Bli medlem

Nyhamns Byförening är öppen för alla som vill vara med!

Som medlem stöttar du föreningens arbete med:
·       Midsommar – och Valborgsfirande
·       Underhåll av badbryggan och flotten
·       Tångrensning av stränderna
·       Utveckling av strand och badmiljön i byn
·       Nyhamnsbladet
·       Att ”samla” byn och skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn
·       Att vara remissinstans i kommunala frågor som rör Nyhamnsläge
·       Vid årsmötesförhandlingarna har man en röst per medlem vid beslutsfattande

Medlemsavgift för 2023:
123 kronor för enskild medlem
223 kronor för en familj.

• Bankgiro 5436-8485
• Swish nr. 123 174 44 08

Skriv namn och adress tydligt på inbetalningsavin eller i meddelanderutan om du betalar via Internet eller Swish. Avi eller påminnelse delas ut till samtliga hushåll två gånger varje år tillsammans med Nyhamnsbladet!

Vi informerar om våra aktiviteter via facebook. Du kan också anmäla dig till vår kontaktlista och få information via din e-post.