Bli medlem

Nyhamns Byförening är öppen för alla som vill vara med!

Som medlem stöttar du föreningens arbete med:
·       Midsommar – och Valborgsfirande
·       Underhåll av badbryggan och flotten
·       Tångrensning av stränderna
·       Utveckling av strand och badmiljön i byn
·       Nyhamnsbladet
·       Att ”samla” byn och skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn
·       Att vara remissinstans i kommunala frågor som rör Nyhamnsläge
·       Vid årsmötesförhandlingarna har man en röst per medlem vid beslutsfattande

Medlemsavgift för 2021:
121 kronor för enskild medlem
221 kronor för en familj.

• Bankgiro 5436 – 8485
• Swish nr. 123 174 44 08

Skriv namn och adress tydligt på inbetalningsavin eller i meddelanderutan om du betalar via Internet eller Swish.
Avier delas ut till samtliga hushåll två gånger varje år tillsammans med Nyhamnsbladet!