Bli medlem!

Nyhamns Byförening är öppen för alla som vill vara med!

Som medlem stöttar du föreningens arbete med:

·       Midsommar – och Valborgsfirande för alla i byn

·       Underhåll av badbryggan och flotten

·       Tångrensning av stränderna

·       Utveckla strand och badmiljön i byn

·       Att ”samla” byn

·       Att vara remissinstans i kommunala frågor som rör Nyhamnsläge

·       Att skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn!

Så blir du medlem:

Medlem i Byföreningen blir du genom att betala in medlemsavgiften på
– Bankgiro 5436 – 8485
– Swish nr. 123 174 44 08

Medlemsavgiften för 2019 är 119 kronor för enskilda eller 219 kronor för en familj.

Skriv namn och adress tydligt på inbetalningsavin! Eller i meddelanderutan om du betalar via Internet.

Avier delas ut till samtliga hushåll två gånger varje år tillsammans med vår tidning Nyhamnsbladet!

Annonser