Bli medlem!

Nyhamns Byförening är öppen för alla som vill vara med!

Som medlem stöttar du föreningens arbete med:
·       Midsommar – och Valborgsfirande
·       Underhåll av badbryggan och flotten
·       Tångrensning av stränderna
·       Utveckling av strand och badmiljön i byn
·       Nyhamnsbladet
·       Att ”samla” byn och skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn
·       Att vara remissinstans i kommunala frågor som rör Nyhamnsläge
Vid årsmötesförehandlingarna har man en röst per medlem vid beslutsfattande.

 

Så blir du medlem:
Medlem i Byföreningen blir du genom att betala in medlemsavgiften på
– Bankgiro 5436 – 8485
– Swish nr. 123 174 44 08
Medlemsavgiften för 2020 är 120 kronor för enskild eller 220 kronor för en familj. Avgiften skall vara erlagd före den 1 juli 2020 och gäller ett år framåt.

Skriv namn och adress tydligt på inbetalningsavin eller i meddelanderutan om du betalar via Internet eller Swish.

Avier delas ut till samtliga hushåll två gånger varje år tillsammans med vår tidning Nyhamnsbladet!