Kontakta oss

Har ni frågor, förslag eller ser något som händer på brygga eller strand, hör av er till oss i byföreningen!

nyhamnsbyaforening@gmail.com

eller till någon i styrelsen:

Axel Bergenfelt – tel 0709-64 84 94 – Ordförande
axel.bergenfelt@gmail.com

Anne Avén – 0763-202011 – Sekreterare & redaktör för Nyhamnsbladet
anne.nyhamnslage@gmail.com

Sverker Ingvarson – 0705-743601 – Kassör
sverker.ingvarson@gmail.com

Daniel Björnson – 0702-807580 – Representant Byarådet
danielbjornson80@gmail.com

Bojan Kos – 0708-128675
bojan@nyhamnsweden.se

Ulrika Ingvarson – 073-6733311
ulrika.ingvarson@gmail.com

Paul Adam – 0702-542983 – Annonser Nyhamnsbladet
palleadam.52@gmail.com

Birgitta von Schéele – 0706-583442 
birgittavonscheele62@gmail.com

Helen Lindgren – 073-9284269 – Suppleant
helenlindgren@gmail.com