Annonsera

Nyhamnsbladet kommer ut 2 gånger om året och delas ut till samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge. Upplagan är 1 000 ex.
Nästa nummer utkommer i början av juni 2023.
Sista materialdag är den 18 april – men antal annonsplatser är begränsat så boka i tid!

Prislista 2023:
1/1-sida: 2200 kr (endast baksidan)
1/2-sida: 1000 kr
1/4-sida: 700 kr
1/8-sida: 500 kr

Boka annonsplats hos annonsansvarig,
Paul Adam, 0702-542083,  palleadam.52@gmail.com