Tips till tidningen

Varje Nyhamnsbo, ung som gammal, är välkommen att bidra med innehåll till Nyhamnsbladet.

Kontakta oss och berätta om dina idéer.
Du kan antingen skriva själva, eller så kan någon i redaktionen hjälpa till.

Vår målsättning är att ha flera olika skribenter i varje nummer av tidningen, så att det blir allas vår byatidning!

Om du vill skicka in något så använd helst e-post till:
nyhamnsbyforening@gmail.com

Material
– Text skrivs i Word, eller liknande.
– Bilder skickas separat. Format: jpg, eps, tiff, pdf, psd eller ai. Så hög upplösning som möjligt! Se till att varje bild har ett filnamn som passar artikeln.

Nästa nummer
… är sommarnumret 2019 som kommer att delas ut 6-9 juni.
Deadline för redaktionellt material är den 8 maj 2019.

 

Annonser