Nästa nummer

… är höst/vinternumret 2022 som kommer att delas ut 26-27 november.  Deadline för redaktionellt material är den 27 oktober, men hör av dig så snart som möjligt så vi hinner planera.

Varje Nyhamnsbo eller nyhamnssympatisör, ung som gammal, är välkommen att bidra med innehåll till Nyhamnsbladet.

Hör av dig till oss och berätta om dina idéer.
Du kan antingen skriva själva, eller så kan någon i redaktionen hjälpa till.
Vår målsättning är att ha flera olika skribenter i varje nummer av tidningen, så att det blir allas vår ”byatidning”!

Kontakta redaktören:  Anne Avén, tel 0763-202011, anne.nyhamnslage@gmail.com

Material
– Text skrivs i Word, eller liknande.
– Bilder skickas separat. Format: jpg, eps, tiff, pdf, psd eller ai. Så hög upplösning som möjligt! Se till att varje bild har ett filnamn som passar artikeln.