Om föreningen

Nyhamns byförening har sitt ursprung i Nyhamns Badortsförening.
Byföreningens verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge.

  • Valborgsfirande på fäladen norrut
  • Strandmiljön med tångrensning vid behov
  • Underhåll av brygga och flotte
  • Midsommarfirande på ängen bredvid bryggan
  • Nyhamnsbladet två gånger per år
  • Byarådsmöten (med andra byföreningar och kommunen)
  • Julgranen
  • Föra dialog med Höganäs kommun i frågor som rör Nyhamnsläge
  • Olika projekt, t ex byggandet av en toalett i närheten av badbryggan, nya bänkar vid stranden
  • Att skapa ett forum för utveckling och bevarande av by

Stadgar för Nyhamns Byförening, antagna 2007