Styrelsen

Styrelsen består av följande personer efter årsmötet 2021:

  • Axel Bergenfelt (ordförande) 
  • Sverker Ingvarson (kassör)
  • Ulrika Ingvarson 
  • Anne Avén (sekreterare)
  • Bojan Kos
  • Birgitta von Schéele
  • Paul Adam
  • Daniel Björnson
  • Helen Lindgren (suppleant)

Se våra kontaktuppgifter här.

I valberedningen ingår Ingrid Herrström, Axel Bergenfelt och Johan Ingvarson.
Kontakt: ingridherrstrom@gmail.com