Styrelsen

Styrelsen består av följande personer efter årsmötet 2019:

  • Axel Bergenfelt (ordförande) , tel 073-4374244
  • Sverker Ingvarson (kassör)
  • Anne Avén (sekreterare)
  • Bojan Kos
  • Ann-Margret Nilsson
  • Lars Ehrsson
  • Birgitta von Schéle
  • Paul Adam
  • Daniel Björnson
  • Ulrika Ingvarson

Du når oss genom att ringa ordförande eller skicka ett mail till:
nyhamnsbyforening@gmail.com