Styrelsen

Styrelsen består av följande personer efter årsmötet 2022:

  • Axel Bergenfelt (ordförande) 
  • Sverker Ingvarson (kassör)
  • Ulrika Ingvarson 
  • Anne Avén (sekreterare)
  • Bojan Kos
  • Paul Adam

Se våra kontaktuppgifter här.

Revisorer: Johan Fischer och Olle Nilsson.
Revisorssuppleanter: Kaj Arenbo och Jan Bäckström.

Valberedningen: Johan Ingvarson, Simon Larsson och Adrian Wallenholm.
Kontakt: johan.ingvarson@gmail.com