VALBORGSFIRANDE 2016

Välkomna till fäladen norr om Nyhamn
Brunnby FF ordnar fackeltåg från Nyhamnsgården kl 20.00. Höganäs Manskör sjunger vårvisor kl 20.00 och
bålet tänds ca kl 20.30.

Ris och grenar kan läggas på platsen för bålet under
tiden 16 – 29/4. En skylt anvisar platsen.

Välkomna!

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ÅRSMÖTE MÅNDAG 21/3 KL 19.00

Alla hälsas välkomna till Byföreningens årsmöte i Nyhamnsgårdens matsal. Efter själva årsmötet kommer Höganäs Energi att berätta om sitt förslag till nytt elavtal, fiberutbyggnaden i trakten och lite annat om sin verksamhet. Därefter kommer vår  närpolis att informera och hålla frågestund med anledning av den senaste tidens inbrott i byn.

Byföreningen bjuder på kaffe och kaka.

VÄLKOMNA!

Här hittar du agenda till årsmötet:

Agenda vid årsmöte för Nyhamns Byförening 2016-03-21

Frågor besvaras av Axel Bergenfelt 0734-37 42 44

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nyhamns framtid

Vi har i fredags haft möte med företrädare för Höganäs kommun och diskuterat framtiden. Vi hävdar att man måste få konkreta bevis för att något händer med planerna för Nyhamns framtid – det är ju tre år sedan det gjordes en omfattande ”Ortsanalys” för Nyhamn, men sen dess har vi inte sett att några av de förslag som där fördes fram har realiserats. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Utvecklingen av Nyhamnsläge

Styrelsen i Byföreningen har författat
2 olika skrivelser där byggplaner, idrottsplatsen
och väg 111 tas upp. De riktar sig såväl
till Höganäs kommun som till Trafikverket. 
I senaste numret av Nyhamnsbladet finns en sammanfattning av dessa brev med hänvisning till hemsidan. Här publiceras vi de kompletta breven.
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bidrag till reparation av bryggan

Många har frågat hur man kan bidra med pengar till reparation/återuppbyggnad av bryggan. Detta är fantastiskt och positivt för tyvärr kommer det nog att kosta en hel del – hur mycket vet vi inte än då vi inte lyckats få in något kostnadsförslag ifrån byggföretag ännu. Vi arbetar på detta men det kommer att ta tid.

Bidrag är välkomna och kan betalas in på Bg 5436-8485 (glöm inte att ange betalningsavsändare).

Frågor? Kontakta Stefan Svensson (0703-90 04 12) eller Axel Bergenfelt (0734-37 42 44).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Midsommarfirande 2015

En av Byföreningens huvudtraditioner är midsommarfirandet på ängen bredvid badbryggan. Alla är välkomna!

Kl 10 lövar och reser vi majstången tillsammans – ta gärna med egna blommor. Ju fler vi blir desto roligare!
Kl 15 spelar musikerna upp till dans för stora och små. Lekar och dragkamp blir det också enligt tradition.

Ta med fikakorg. Vi hoppas att det blir fint väder!

Varmt välkomna!

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

VALBORGSFIRANDE 2015

Välkomna till fäladen norr om Nyhamn för Valborgsfirande.
Fackeltåg från Nyhamnsgården kl 20.00. 
Höganäs Manskör sjunger vårvisor kl 20.00 och 
bålet tänds ca kl 20.30.

Ris och grenar kan läggas på platsen för bålet under 
tiden 12 – 29/4. En skylt anvisar platsen.
Välkomna!

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ÅRSMÖTE MÅNDAG 23/3 KL 19.00

Alla hälsas välkomna till Byföreningens årsmöte i Nyhamnsgårdens matsal. Efter själva årsmötet kommer Roger Ekström visa bilder och berätta om fiskevård i allmänhet och åtgärderna i Skälebäcken i synnerhet.

Byföreningen bjuder på kaffe och kaka.

VÄLKOMNA!

Agenda vid årsmöte för Nyhamns Byförening 2015-03-23.

 1. Mötet öppnas av ordförande Axel Bergenfelt
 2. Val av mötesordförande
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av sekreterare och justeringsmän för mötet.
 5. Prövning om mötet har blivit behörigt sammankallat.
 6. Styrelsens Verksamhetsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Förslag till budget och verksamhetsinriktning för 2015.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2016.
 12. (Medlemsavgift för 2015: enskild person 115 kronor och familj 215 kronor).
 13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen (2014: 10 st)
 14. Valberedningen:
  1. Val av ordförande (2014: Axel Bergenfelt)
  2. Val av styrelseledamöter (2014: Gunilla Wingertz, Sverker Ingvarson, Stefan Svensson, Peter Sandell, Marita Jarnsäter, Petter Jonsson, Sofia Sjödin, Anki Hansen, Pelle Jakobsson)
  3. Val av revisorer (2014: Ulf Herrström, Johan Fischer)
  4. Val av revisorssuppleanter (2014: Kaj Arenbo, Jan Bäckström)
 15. Val av valberedning (2014: Anita Fischer, Olof Suneson, Ingrid Herrström)
 16. Övriga frågor
  1. Toalett vid bryggan. Status.
  2. Stormskador på bryggan
 17. Avgående styrelseledamöter tackas för sina insatser.
 18. Mötet avslutas. Tack för att ni kom !Föredrag och bildvisning av Roger Ekström.
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stormskador!

Badbryggans yttre delar blev rejält skadade då stormen Egon slog till i januari i år. I april/maj kommer vi att bygga oss ut så långt det går för att bättre kunna bedöma hur reparationen skall gå till. Samtidigt sätter vi ut ”pensionärstrappan” så att de tidiga badarna kan tjuvstarta om så önskas. Så snart det går skall vi försöka lyfta den yttre ramen och reparera det som skadats. Det kan ta ett tag så det är inte säkert att de yttre badstegarna kan sättas på plats förrän en bit in på den egentliga badsäsongen. Vi tar gärna emot förslag på hur arbetena kan genomföras liksom handgriplig hjälp när det är dags!

Frågor besvaras av Axel Bergenfelt 0734-37 42 44 och Stefan Svensson 0703-90 04 12

Bryggan storm3

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Öppet hus om ny översiktsplan Måndag 2/2.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram det första förslaget till en ny kommunomfattande översiktsplan – ÖP2014. Den nya översiktsplanen är en strategi för den framtida utvecklingen av kommunens fysiska miljö.

Avsikten är att tidigt samla in synpunkter på planförslaget. Från och med vecka 48 till och med den 27 februari är förslaget utställt på stationshuset i Höganäs och på biblioteken i Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp.

Frågor, förslag eller idéer? Vi håller öppet hus på fyra platser runt om i kommunen. Personal kommer att finnas på plats för diskussion och frågor. Det blir inte något föredrag, och därför är du välkommen precis när det passar dig från kl 17:00 fram till kl 20:00 på följande platser och dagar:

 • Höganäs, på café Amanda, den 28 januari
 • Nyhamnsläge, i aktivitetsrummet på Nyhamnsgården, den 2 februari
 • Jonstorp, i Jonstorpsskolans matsal den 3 februari
 • Viken, på Vikens Hemgård, den 10 februari

Välkommen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar