Badplatsen

En stor del av byföreningens engagemang ligger i badplatsen – bryggan, flotten, stranden och toan. Varje år avsätts pengar till underhåll och vi är helt beroende av de bidrag som bybor och sommargäster lämnar till Bryggfonden (se nedan) och till Tångrensningsfonden. 

Badbryggan, som byföreningen förvaltar och underhåller, invigdes den 20 juni 2003 under högtidliga former. Sedan dess har stormar vid flera tillfällen attackerat konstruktionen och förbättringar har gjorts. På våren hämtas ”flakarna” från vinterförvaring och läggs på plats. Samtidigt görs nödvändigt underhåll och nya ”flakar” tillverkas och ersätter gamla.
Badtrapporna sätts i.
Flotten sjösätts och förankras.
Stranden städas.

 

Strandfogdar, en ung tjej eller kille, anlitas av byföreningen under sommarmånaderna. Hens uppgift är att dagligen se till att bryggan och stranden intill hålls ren och snygg, och att anteckna aktuell badtemperatur på avsedd tavla.
Strandtoan underhålls och städas året runt av byföreningen, men ägs av kommunen.
Tång är ett kapitel för sig. Läs om vad vi gör, och om vår tångrensningsfond här.

Ett bidrag till Bryggfonden är alltid välkommet och går oavkortat till underhåll av bryggan! Alla storlekar på bidrag är välkomna.
• Bankgiro 5436-8485      • Swish Nr 123 174 44 08
Ange att det gäller just Bryggfonden.
Du kan också använda den medlemsavi som kommer med Nyhamnsbladet.