Strandfogdar

Varje sommar anlitar byföreningen en ung tjej eller kille som strandfogde. Hens uppgift är att dagligen se till att bryggan och stranden intill hålls ren och snygg och att anteckna aktuell badtemperatur på avsedd tavla.