Valborgsmässoafton

Det traditionella Valborgsfirandet
den 30/4 är en viktig angelägenhet för Byföreningen. Ett tillfälle både att fira in våren och att träffa andra bybor! Brunnby FF ordnar fackeltåg som marscherar till bålet på fäladen norr om byn. Höganäs manskör finns förstås på plats med sång och kåserier.