Nyhamnsbladet

Nyhamns Byförenings magasin utkommer två gånger per år, i juni och december. Det delas ut till alla hushåll och näringsidkare i Nyhamn med omnejd. Det kan också läsas i pdf-format på denna webbsida.